Bouwpakket

Het bouwpakket is uitverkocht.

Een pakket met alle onderdelen op de lijst - alles wat je nodig hebt voor de Vinger, van de Duim bestaat (nog) geen bouwpakket - is te bestellen door overmaking van f 47,50 op bankrekening 16.13.62.710 van Pitronics, Graaf Florislaan 32 te Vogelenzang, onder vermelding van "Groene Vinger" en je adres. Het gironummer van de bank is 11109, Rabobank Haarlem.

vorige (onderdelenlijst) / volgende (Vinger krijgt Duim)