Bouwpakket

Het bouwpakket is uitverkocht.

Schema, printlayout, uitvoerige beschrijving - Wie een Fotovoor wil bouwen heeft mij verder niet meer nodig. Tenzij je moeilijk aan sommige onderdelen kunt komen, of alles gewoon liever in één pakketje van de postbode krijgt. Dat kan. Een pakket met alle onderdelen genoemd in de lijst is te bestellen door overmaking van f 94,50 (E 42,88) op bankrekening 16.13.62.710 van Pitronics te Vogelenzang, onder vermelding van "Fotovoor" en je adres. Het gironummer van de bank is 11109, Rabobank Haarlem. Het pakket bevat geen beschrijving - die heb je al.

vorige (montage & afregeling)